• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
"Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα". Όπου Ρόδος βάλτε πάρκο. (άρθρο για την πλήρη ανυπαρξία πάρκων στη Λητή)

Άρθρο, 23-7-2015.

Οι δημόσιοι κοινωνικοί χώροι είναι ένα κεκτημένο αγώνων και δυναμικών διεκδικήσεων των πολιτών. Είναι παραπλανητικό αν όχι ύπουλο οι δημόσιοι χώροι να ονομάζονται  "κρατικοί", ότι δηλαδή ανήκουν στην περιουσία του κράτους, το οποίο μπορεί με τη σειρά του να τους διαχειριστεί κατά πώς το συμφέρει. Οι δημόσιοι χώροι ανήκουν στο λαό και είναι απαράβατος και μοναδικός νόμος να μείνουν σε αυτόν.

Τα πάρκα ανήκουν σε αυτούς τους δημόσιους χώρους. Χώροι κοινωνικής συνεύρεσης, παιχνιδιού, εκδηλώσεων, χώροι πρασίνου και ψυχικής ηρεμίας, τα πάρκα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του κοινωνικού συνόλου της περιοχής στην οποία βρίσκονταν.

Η Λητή ανήκει σε αυτές τις περιοχές που δεν είχαν ποτέ έναν ανοιχτό δημόσιο κοινωνικό χώρο, ένα πάρκο. Οι εκάστοτε τοπικές αρχές εδώ και πολλά χρόνια υπόσχονταν τη δημιουργία ενός, αλλά ποτέ κάτι τέτοιο δεν έγινε.

Κατά τη γνώμη μου μεγάλη ευθύνη φέρουν οι ίδιοι οι πολίτες, οι κάτοικοι της Λητής. Είναι ονειροβασία να περιμένουμε από την κάθε εξουσία, τοπική ή κεντρική να δώσει λύση στα προβλήματά μας. Αυτές τις μέρες το ζούμε αυτό. Η Εξουσία άλλα λέει και άλλα κάνει γράφοντας στα παλαιότερα των υποδημάτων της τη "λαϊκή εντολή". Η "λαϊκή εντολή" αγαπητοί συμπολίτες πρέπει να συνοδεύεται με λαϊκή πρωτοβουλία και πράξη. Η εποχή της ανάθεσης έχει τελειώσει.

Αν θέλουμε να έχουμε δημόσιο χώρο, τότε πρέπει να τον διεκδικήσουμε, πρέπει να δράσουμε. Το παράδειγμα του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου είναι χαρακτηριστικό. Ενώσεις και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, πολιτιστικοί και φυσιολατρικοί σύλλογοι, ομάδες και πρωτοβουλίες πολιτών διεκδίκησαν και κέρδισαν έναν από τους μεγαλύτερους ανοιχτούς δημόσιους χώρους πανελλαδικά.

Η λύση είναι στα χέρια μας. Οι δημόσιοι χώροι είναι μπροστά μας. Δύο πρώην στρατόπεδα στο κέντρο της Λητής στέκονται ανεκμετάλλευτα αποτελώντας πηγές μόλυνσης. Όποιος θέλει βρίσκει λύσεις για πάρκα. Όποιος έχει όρεξη διεκδικεί. Και διεκδικεί αυτός που θέλει ένα καλύτερο μέλλον για τον ίδιο και τα παιδιά του.

Είναι η στιγμή να βρεθούμε, να συζητήσουμε και να διεκδικήσουμε δημόσιο χώρο. Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν πρόκειται να γίνει αν δεν το επιχειρήσουμε. Και όπως λέει και μια λαϊκή ρήση "για να γίνει ομελέτα πρέπει να σπάσουμε τα αυγά".

Σωτηρίου Μάλαμας, κάτοικος Λητής